Leerkring weerbaar bestuur

Ministerie van BZK

Op verzoek van het ministerie van BZK organiseert Bureau Broekhuizen met het Verwey-Jonker Instituut reeds vanaf 2019 vier keer per jaar een leerkring weerbaar bestuur voor gemeenten. Deze leerkring heeft tot doel kennis, ervaring en adviezen uit te wisselen tussen gemeenten onderling over kwetsbare processen en lokale weerbaarheid. Deelnemende gemeenten kunnen de gedeelde kennis als input gebruiken om lokaal de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie te versterken.

Verkenning kennisdeling en -borging in Gelderland

Provincie Gelderland

Op verzoek van de provincie Gelderland voert Bureau Broekhuizen een verkenning uit naar de wijze waarop kennis en expertise over ondermijnende criminaliteit op dit moment in Gelderland geborgd en gedeeld wordt. De vraag is of en hoe deze deling en borging in de toekomst versterkt kan worden.

Impact van dreiging vanuit georganiseerde misdaad op politiewerk

Politie en Wetenschap

Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap naar de invloed van daadwerkelijke en gepercipieerde dreiging op de GGP en de opsporing. Dit onderzoek wil in kaart brengen wat de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad betekent voor het politiewerk en welk handelingsperspectief er is voor de politieorganisatie om de impact van de dreiging te minimaliseren. De centrale onderzoeksvraag is: Wat is de invloed van de (gepercipieerde) dreiging van de georganiseerde misdaad op het uitvoerende politiewerk?

Versterken meldings- en registratiebereidheid binnen de overheid

Ministerie van BZK

Voor het ministerie van BZK voert Bureau Broekhuizen (i.s.m. Mehlbaum Onderzoek en K.A. Research) een verkenning uit naar de (beste) wijze om de meldings- en registratiebereidheid van agressie en geweld binnen de overheid te versterken. BZK wil dit melden en registreren bevorderen, zodat ambtenaren beter beschermd en gesteund kunnen worden en de kans op beïnvloeding bij het nemen van besluiten kan afnemen.

Governance in de opsporing: samenwerking tussen publieke en private partijen

Politie en Wetenschap

In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap verricht Bureau Bervoets i.s.m. Jolijn Broekhuizen en Kyra van den Akker een onderzoek naar Governance in de opsporing, toegespitst op samenwerkingsprincipes en (praktijk)dilemma’s.

Heel goed samengewerkt met Jolijn. Ze is van veel markten thuis, maar kan ook de verdieping ingaan. Zij deed voor ons een combi van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ze denkt met de opdrachtgever mee, ook buiten de gebaande paden, is snel en lijkt onvermoeibaar!

— Corine von  Gumbkow
    SVG Verslavingsreclassering.

Opdrachtgevers & partners