Meldingsbereidheid drugsproductielocaties

Mehlbaum Onderzoek

Samen met Mehlbaum Onderzoek voer ik een longitudinale studie uit naar de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties in Noord-Holland. We kijken naar de invloed van verschillende (communicatie) interventies om de meldingsbereidheid onder burgers te verhogen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland. 

Advisering ontwerpfase programma Weerbare Overheid

Gemeente Utrecht

Op verzoek van de gemeente Utrecht kijk ik in de ontwerpfase van het programma Weerbare Overheid positief kritisch en analytisch mee met de opbouw van het programma en de te ontwikkelen scenario’s. In onderzoekstermen geformuleerd gaat het om een praktisch ingestoken ex-ante evaluatie: advisering over de zogenaamde input van beleid. 

Evaluatie New Metropolis Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West

Op verzoek van stadsdeel Nieuw-West voer ik op dit moment een onafhankelijke evaluatie uit van New Metropolis Nieuw-West, een dependance van Pakhuis de Zwijger. Door interviews met intern en extern betrokkenen, een documentenanalyse en een enquête onder (potentiele) bezoekers breng ik inzicht in de maatschappelijke (meer)waarde van New Metropolis Nieuw-West.

Evaluatie pilots meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit

Taskforce Brabant-Zeeland

Ik voer op dit ogenblik op verzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland een evaluatie uit van zes pilots waarin interventies worden ingezet om de meldingsbereidheid van burgers van (verschillende vormen van) ondermijnende criminaliteit te vergroten. Samenwerkingspartners: Mehlbaum Onderzoek, Talentenlab en het Verwey-Jonker Instituut.​

Gebiedsgerichte opsporing

Bureau Bervoets

Op verzoek van Bureau Bervoets voer ik op dit moment voor Politie en Wetenschap een actieonderzoek uit in vier proeftuinen waar men bezig gaat met gebiedsgerichte opsporing. Samenwerkingspartner: Bureau Bervoets.​

Leerkring weerbaar bestuur

Ministerie van BZK

Op verzoek van het ministerie van BZK organiseer ik met het Verwey-Jonker Instituut in 2019 en 2020 een leerkring weerbaar bestuur voor gemeenten. Deze leerkring heeft tot doel kennis, ervaring en adviezen uit te wisselen tussen gemeenten onderling over kwetsbare processen en lokale weerbaarheid. Deelnemende gemeenten kunnen de gedeelde kennis als input gebruiken om lokaal de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie te versterken.​

Analyse ondermijnende criminaliteit Amsterdam

RIEC Amsterdam-Amstelland

​Ik werk bij het RIEC Amsterdam-Amstelland mee aan verschillende gebiedsgerichte- en fenomeenanalyses op het gebied van ondermijnende criminaliteit.​

Heel goed samengewerkt met Jolijn. Ze is van veel markten thuis, maar kan ook de verdieping ingaan. Zij deed voor ons een combi van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ze denkt met de opdrachtgever mee, ook buiten de gebaande paden, is snel en lijkt onvermoeibaar!

— Corine von  Gumbkow
    SVG Verslavingsreclassering.

Opdrachtgevers & partners