Ondermijning en weerbaarheid

De afgelopen jaren heb ik veel onderzoek naar ondermijnende processen en weerbaarheid uitgevoerd voor gemeenten, RIEC’s en het ministerie van BZK. Deze onderzoeken richt(t)en zich aan de ene kant op het doorlichten van problematiek: wat voor ondermijnende processen vinden plaats. Aan de andere kant op de evaluatie van interventies en beleid gericht op deze processen. 


Radicalisering en sociale spanningen

De afgelopen decennia zijn uitingen van radicalisering, rechts-extremisme en sociale spanningen meer aan de oppervlakte gekomen in Nederland. Ik heb op verzoek van gemeenten en het ministerie van SZW verschillende onderzoeken uitgevoerd die zich met name richtten op de oorzaken – de zogenaamde voedingsbodem – van dergelijke fenomenen. 


Veiligheid 

Veiligheid betreft de rode lijn door mijn onderzoekwerkzaamheden in de afgelopen twee decennia. Deze onderzoeken richtten zich ofwel op het genereren van een goed beeld van de veiligheidssituatie (en de hierin te beïnvloeden factoren), ofwel op kennis over de effectiviteit van beleid gericht op het verbeteren van de veiligheid.


Politie 

Vanaf begin 2001 voer ik verschillende onderzoeken naar en voor de politie uit: naar de relatie tussen (jonge) burgers en de politie, naar de meerwaarde en discriminatie van agenten met een migratieachtergrond en naar innovatie in de dienstverlening. Op dit moment ben ik betrokken bij onderzoek naar ontschotting in de opsporing en voer ik onderzoek uit naar het tegengaan van jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit.


Jolijn is een zeer ervaren onderzoekster die snelheid, resultaatgerichtheid en grote precisie weet te combineren. Zij houdt overzicht, kan goed omgaan met verschillende belangen. Blijft ‘koersvast’

— Lex Mellink
     Verbeterforum

Opdrachtgevers & partners