Radicalisering en sociale spanningen als expertise

De afgelopen decennia zijn uitingen van radicalisering meer aan de oppervlakte gekomen in Nederland. De opbouw van het kalifaat leidde tot tientallen uitreizigers - en grotere aantallen sympathisanten. Op verschillende plekken in Nederland komt het rechts-extremistisch gedachtengoed naar boven – zoals tijdens de coronacrisis tegen Chinezen. En vaker komen bepaalde groeperingen (bijvoorbeeld voor- en tegenstanders van Zwarte Piet) tegenover elkaar te staan. Deze ontwikkelingen leiden tot meer sociale spanningen in de samenleving. Beleid richt(te) zich veelal op de uitingsvormen van radicalisering en sociale spanningen, bijvoorbeeld een PGA op een geradicaliseerde jongeren. Het blijkt echter raadzaam vroegtijdig in te grijpen; de voedingsbodem en oorzaken voor radicalisering en sociale spanningen tegen te gaan. Op verzoek van de gemeente Amsterdam voerde ik een grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit naar het bestaan en de oorzaken en sociale spanningen in Amsterdamse stadsdelen. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (via het programma KIS) ontwikkelde ik een meetinstrument om de voedingsbodem van radicalisering te meten. Dit meetinstrument is gevalideerd en toegepast in de gemeenten Delft en Zwolle. Tot slot was ik betrokken bij een onderzoek naar de inzet van sleutelfiguren in het tegengaan van radicalisering in Nijmegen, Zaltbommel en Culemborg.

Publicaties over dit thema

Heel goed samengewerkt met Jolijn. Ze is van veel markten thuis, maar kan ook de verdieping ingaan. Zij deed voor ons een combi van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ze denkt met de opdrachtgever mee, ook buiten de gebaande paden, is snel en lijkt onvermoeibaar!

— Corine von  Gumbkow
    SVG Verslavingsreclassering.

Niet openbaar

 • 2017
  Vatbaarheid en aantrekkingskracht voor radicalisering in Delft. Deel II: Preventief handelingskader voor de toekomst
  Broekhuizen, J., Meijer, R., & Kapel, M.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2017
  Vatbaarheid voor en aantrekkingskracht voor radicalisering in Delft. Deel I: Probleemanalyse
  Meijer, R., Broekhuizen, J., Rodenburg, H. & Kapel, M.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Opdrachtgevers & partners