Ondermijning en weerbaarheid als expertise

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden hoe ondermijnende criminaliteit de samenleving ontwricht. Criminelen oefenen invloed uit op raadsleden en wethouders. Beroepsgroepen als notarissen en boekhouders fungeren als ‘facilitators’. En jongeren raken al voor hun 18e betrokken in de onderwereld. Als onderzoeker heb ik de afgelopen jaren bij mogen dragen aan verschillende onderzoeken gericht op het tegengaan van ondermijning of het weerbaarder worden tegen ondermijning. 

Zo voer ik voor het RIEC-Amsterdam Amstelland verschillende analyses uit om ondermijnende processen in Amsterdam bloot te leggen. Voor de Taskforce Brabant-Zeeland evalueer ik in zes gemeenten interventies om de meldingsbereidheid van burgers te versterken. Op verzoek van het ministerie van BZK houd ik mij bezig (middels onderzoek en het organiseren van een leerkring) met de weerbaarheid van gemeenten. Ik heb beleid van de gemeente Tilburg en de Taskforce Brabant-Zeeland gericht op het tegengaan van ondermijning geëvalueerd. Hiernaast ben ik betrokken bij onderzoek naar het tegengaan van jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit.

Publicaties over dit thema

Heel goed samengewerkt met Jolijn. Ze is van veel markten thuis, maar kan ook de verdieping ingaan. Zij deed voor ons een combi van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ze denkt met de opdrachtgever mee, ook buiten de gebaande paden, is snel en lijkt onvermoeibaar!

— Corine von  Gumbkow
    SVG Verslavingsreclassering.

Niet openbaar

  • 2017
    Van pionieren naar staande praktijk. Tussenevaluatie Tilburgse aanpak ondermijnende criminaliteit
    Mehlbaum S., Boutellier H., en Broekhuizen J.
    Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Opdrachtgevers & partners