Veiligheid als expertise

De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden.  Zes gemeenten in Brabant-Zeeland zetten interventies in om de meldingsbereidheid van burgers te vergroten. Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek evalueerden eind 2019 de eerste drie interventies: een hennepcontainer en een Xtacy-parfum (Veiligheidsmarkt Heusden) en een sessie met een Xtacy-geur (Veiligheidsdag Woensdrecht).  Het onderzoek laat zien dat de ingezette interventie voor meer bewustzijn van de ernst van de problematiek zorgen, meer kennis over signalen en meer kennis over (anonieme) meldmogelijkheden. Hiernaast is er bij een redelijk deel van de deelnemers een positieve ontwikkeling in de inschatting van de eigen meldingsbereidheid.  De toekomst zal moeten uitwijzen of dit ook tot meer feitelijk meldgedrag leidt.

Publicaties over dit thema

Heel goed samengewerkt met Jolijn. Ze is van veel markten thuis, maar kan ook de verdieping ingaan. Zij deed voor ons een combi van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ze denkt met de opdrachtgever mee, ook buiten de gebaande paden, is snel en lijkt onvermoeibaar!

— Corine von  Gumbkow
    SVG Verslavingsreclassering.

Niet openbaar

 • 2017
  Wat brengt ruim baan te weeg bij de reclassering? Resultaten enquête onder reclasseringswerkers en hun leidinggevenden bij de 3RO
  Broekhuizen, J. & Lünnemann, K.
  Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht /Verwey-Jonker Instituut
 • 2017
  Ruim Baan voor Betekenisvol Reclasseren. Van systeemgestuurd naar inhoudgestuurd
  Lünnemann K., Bosker J., Van Dijk, M., Doornebal M. en Broekhuizen J.
  Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht /Verwey-Jonker Instituut
 • 2015
  Evaluatie DNA-spray
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek
 • 2015
  Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering. Derde meting
  Broekhuizen J. en Van Wonderen R.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2015
  Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering. Tweede meting
  Broekhuizen J. en Van Wonderen R.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2013
  Evaluatie verwijderingsbevelen
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek
 • 2011
  Evaluatie verwijderingsbevelen
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek
 • 2010
  Evaluatie Buurt Praktijk Team, Amsterdam-Noord
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek

Opdrachtgevers & partners