In deze verkenning beschrijven we: 

1. Welke boosheid er is in de samenleving met betrekking tot migratie, vluchtelingen en moslims 

2. Wat bekend is over interventies om deze negativiteit te verminderen? Om vroegtijdig te kunnen ingrijpen 

3. Wat grote gemeenten al doen aan de boosheid van burgers in hun gemeente 

4. De (kennis)behoefte van gemeenten op dit thema.


Opdrachtgever
Ministerie van SZW en Kennisplatform Integratie & Samenleving​


Auteurs
Hans Bellaart, Jolijn Broekhuizen en Shira van Dongen​


ISBN
9789058307804​


December 2016


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners