De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. Zes gemeenten in Brabant-Zeeland zetten interventies in om de meldingsbereidheid van burgers te vergroten. Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek evalueerden eind 2019 de eerste drie interventies: een hennepcontainer en een Xtacy-parfum (Veiligheidsmarkt Heusden) en een sessie met een Xtacy-geur (Veiligheidsdag Woensdrecht). Begin 2020 werd deze evaluatie vervolgd met een langere termijn meting.


Eind 2020 is de interventie Game Eenheid 75 in Valkenswaard ingezet. Deze interventie bestaat uit twee onderdelen: een app met AR (Augmented Reality) en een Escaperoom. Door Covid-19 is de uitvoer op dat moment beperkt gebleven tot de inzet van de app. Over de eerste bevindingen aangaande de invloed van deze app op de deelnemers uit Valkenswaard schreven we een korte notitie.


Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Shanna Mehlbaum


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker en Janne Landsman


ISBN
9789083048222
9789083048215 
9789083048208
9789083048246 
9789083048291


December 2019 - Januari 2021


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners