De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. 

Zes gemeenten in Brabant-Zeeland zetten interventies in om de meldingsbereidheid van burgers te vergroten. Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek evalueerden eind 2019 de eerste drie interventies: een hennepcontainer en een Xtacy-parfum (Veiligheidsmarkt Heusden) en een sessie met een Xtacy-geur (Veiligheidsdag Woensdrecht). Begin 2020 werd deze evaluatie vervolgd met een langere termijn meting.


De interventies die in Woensdrecht en Heusden zijn ingezet zijn kortdurend en eenmalig. Het is daarom positief verrassend om te bemerken dat deze interventies niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn een positieve invloed op de deelnemers hebben. Bijna een kwart van de deelnemers is vijf maanden na de interventie(s) meer bereid tot het melden van drugscriminaliteit dan voor de interventie(s). En er is op dit moment een indicatie dat dit ook tot iets meer feitelijke meldingen heeft geleid. Deze voorlopige bevindingen – gebaseerd op een klein en select aantal respondenten – zullen getoetst worden bij de langere termijn meting van de andere interventies die in dit project geëvalueerd zullen worden.​Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Shanna Mehlbaum


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker, Janne Landsman en Hans Boutellier


ISBN
9789083048222
9789083048215 
9789083048208
9789083048246 ​​​​


December 2019 - Maart 2020


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners