De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. 

Zes gemeenten in Brabant-Zeeland zetten interventies in om de meldingsbereidheid van burgers te vergroten. Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek evalueerden eind 2019 de eerste drie interventies: een hennepcontainer en een Xtacy-parfum (Veiligheidsmarkt Heusden) en een sessie met een Xtacy-geur (Veiligheidsdag Woensdrecht). 


Het onderzoek laat zien dat de ingezette interventie voor meer bewustzijn van de ernst van de problematiek zorgen, meer kennis over signalen en meer kennis over (anonieme) meldmogelijkheden. Hiernaast is er bij een redelijk deel van de deelnemers een positieve ontwikkeling in de inschatting van de eigen meldingsbereidheid.

De toekomst zal moeten uitwijzen of dit ook tot meer feitelijk meldgedrag leidt.Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Shanna Mehlbaum


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker, Janne Landsman en Hans Boutellier


ISBN
978908304822


December 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners