De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. Op verzoek van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland evalueren we vijf interventies gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid van burgers.


Eind 2019 evalueerden we in Woensdrecht een sessie met een Xtacy-geur en in Heusden een hennepcontainer en een Xtacy-parfum. Begin 2020 voerden we hierover een langere termijn evaluatie uit.

Oktober 2021 rapporteerden we over de evaluatie van de inzet van de Immersive Room Bijtende Bende. November 2021 brachten we de evaluatie van de Game en Escaperoom Eenheid 75 uit.


Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Shanna Mehlbaum


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker en Janne Landsman


ISBN

9789083048222
9789083048215
9789083048208
9789083048246
9789083048291
9789083048277


December 2019 - December 2021


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners