Een flink aantal brandweermedewerkers komt jaarlijks in aanraking met (voornamelijk verbaal) geweld en agressie vanuit het publiek. In de meeste brandweerkorpsen wordt op dit geweld geanticipeerd door organisatorische en technische maatregelen en trainingen voor het personeel. Ook hebben veel korpsen opvang-mogelijkheden voor personeel dat geconfronteerd is met agressie en geweld. De brandweermedewerkers lijken niet veel negatieve gevolgen van dit geweld te ervaren. Zo gingen bijna alle medewerkers direct na een geweldsincident weer aan het werk en denkt bijna geen brandweermedewerker vaak terug aan het incident. Ook het ziekteverzuim van de brandweermedewerker is bijna nooit gerelateerd aan het meemaken van een geweldsincident. Het functioneren van de brandweermensen wordt in geringe mate beïnvloed door de kans slachtoffer te worden van agressie en geweld. De brandweermedewerkers zeggen hun werk soms minder leuk te vinden, maar vooral dat ze meer oplettend zijn geworden. Slechts een enkele brandweermedewerker geeft wel eens toe aan geweld of denkt wel eens dat hij weg wilt bij de brandweer door agressie en geweld.


Opdrachtgever
WODC​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Judith Raven en Frans Driessen​


ISBN
9073259371​


2005


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners