Met bureaus Beke en Bervoets onderzochten we de aard, omvang en voedingsbodem van de betrokkenheid van jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit. We voerden hiervoor een netwerkanalyse uit op politiegegevens en we voerden gesprekken met politie, OM en andere veiligheid- en zorgprofessionals.


Opdrachtgever
RIEC Den Haag


Auteurs
Anton van Wijk
Juno van Esseveldt
Jolijn Broekhuizen
Eric Bervoets


Met medewerking van
Kyra van den Akker en Linda Hak


ISBN
978-94-92255-53-2


2021


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners