Ongeveer een kwart van de inwoners van Zaanstad heeft weleens kennis of vermoedens gehad van een drugsproductielocatie. Van deze bewoners heeft iets meer dan een kwart hiervan melding gemaakt. Dit blijkt uit de nulmeting die wij samen met Mehlbaum Onderzoek uitvoerden naar de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties. Aanleiding voor het onderzoek is de nieuwe campagne NH Drugs Alert in Noord-Holland.    Auteurs
Shanna Mehlbaum en Jolijn Broekhuizen


juni 2020


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners