In deze jaarlijkse monitor wordt onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer. Voor het onderzoek is eind 2013 / begin 2014 een enquête afgenomen onder 1.197 Amsterdammers, waarvan 1.090 reizigers. Daarnaast is gebruik gemaakt van objectieve gegevens, zoals aangiften en incidentenregistraties van vervoersbedrijven.


Opdrachtgever
Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam


Auteurs
Nienke Laan, Jolijn Broekhuizen en Josca Boers​


Juni 2014


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners