We voerden een grondige evaluatie uit van de ‘enquête onder jongeren’ die deel uitmaakt van het onderzoeksinstrument dat de voedingsbodem voor radicalisering meet. De evaluatie laat enkele verbeterpunten zien, welke we direct in het instrument hebben doorgevoerd. Vanaf nu is er voor gemeenten een kwantitatief onderzoeksinstrument beschikbaar om op een betrouwbare manier de voedingsbodem voor extremisme – zowel vanuit gewelddadig jihadisme als rechts-radicalisme – onder jongeren in kaart te brengen.


Opdrachtgever
Ministerie van SZW en Kennisplatform Integratie & Samenleving​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel en Rozetta Meijer​


ISBN
9789058308917​


September 2018


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners