Ongeveer een derde van de Amsterdamse vrouwen vindt in 2012 en 2013 dat vrouwen en meisjes in de buurt ongewenste aandacht krijgen, bijvoorbeeld doordat ze worden nagefloten of nageroepen. In 2013 vindt 9% dat dit vaak voorkomt, 22% soms. Jonge vrouwen van 15-30 jaar vinden veel vaker dat vrouwen in de buurt ongewenste aandacht krijgen. In de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West komt ongewenste aandacht relatief het meest voor. De Burgwallen-Nieuwe Zijde uit stadsdeel Centrum voert echter de top tien aan.


Opdrachtgever
Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen​


Maart 2015


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners