Op verzoek van de Wethoudersvereniging organiseerde Verbeterforum vanuit drie locaties – Utrecht, Emmen en Helmond – en in samenwerking met de desbetreffende gemeentes in februari en maart 2019 een expeditie ondermijning voor wethouders uit het gehele land. Het meemaken van de expeditie ondermijning leidt bij de meeste deelnemers tot meer zicht op ondermijnende problematiek en tot meer inzicht dat verschillende partijen nodig zijn om dit probleem aan te pakken.  


Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen


Met medewerking van
Lex Mellink en Femke Fleskens​


April 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners