Belangrijkste doel van deze verkenning is informatie op te doen die Somalische jongeren kan versterken. In de verkenning, dat plaatsvindt binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), richtten we ons op de volgende drie vragen: 

1. Wat zijn anno 2015 de (belangrijkste) voedingsbodems voor radicalisering onder Somalische jongeren en zijn de Somalische jongeren meer kwetsbaar dan andere jongeren met een migratieachtergrond, zoals jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst? 

2. Zijn er verschillen in vatbaarheid tussen jongens en meisjes en tussen zogenaamde nieuwkomers en oudkomers? 

3. Wat zijn preventieve mogelijkheden om deze vatbaarheid voor radicalisering zoveel mogelijk tegen te gaan?


Opdrachtgever
Ministerie van SZW en Kennisplatform Integratie & Samenleving​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens en Anna Wróblewka​


ISBN
9789058307033​


December 2015​


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners