Op verzoek van het WODC voerden wij onderzoek uit naar de naleving van de zogenaamde AHOJ-G regels door coffeeshops. Wij bevroegen hiertoe klanten, omwonenden en de coffeeshopeigenaar. Ook voerden we observaties uit.


Opdrachtgever
WODC​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Judith Raven en Frans Driessen​


ISBN
9789073259409​


Februari ​ 2006


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners