Er kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste resultaten van het scholierenonderzoek in deze studie duidelijk bevestigd worden. De netwerken die jonge criminelen er met 12 jaar op na houden, kenmerken zich sterk door de voor criminaliteit gunstige kenmerken, die ook de verschillen tussen deviante en niet-deviante scholieren verklaren (aantal deviante kinderen, criminele kinderen, contactfrequentie). Ook de rol van de ouders, zoals weinig steun, alcoholgebruik, politiecontact, huiselijk geweld en een slechte emotionele band, is bij de criminele jongeren hetzelfde als bij de deviante scholieren.


Opdrachtgever
Politie en Wetenschap​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen en Frans Driessen


ISBN
9789073259393​


Januari 2006


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners