Dit onderzoek is opgezet met de bedoeling na te gaan of de samenstelling van de sociale netwerken van jongeren van invloed is op hun criminele en deviante gedrag en in hoeverre deze benadering een betere verklaring biedt dan de meer gangbare opvattingen over jeugdcriminaliteit. Onder het hierboven gemaakte voorbehoud dat er nog geen uitsluitsel gegeven kan worden over de causaliteit van de verbanden, kan gesteld worden dat de sociale netwerken boven verwachting goed in staat blijken het criminele gedrag van twaalfjarige scholieren te verklaren. Dit criminele gedrag wordt in belangrijke mate bepaald door de ontmoetingskansen van de jongeren met criminele vriendjes en vriendinnetjes in de verschillende sociale contexten waar de jongeren anderen tegenkomen, zoals de buurt, de school, het groepje, de familie en de vereniging. Alternatieve en meer gangbare verklaringen voor jeugdcriminaliteit hebben wel degelijk hun waarde, maar de verklaring die met deze gangbare theorieën van jeugdcriminaliteit gegeven kan worden is veel beperkter.


Opdrachtgever
Politie en Wetenschap​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen en Frans Driessen​


ISBN
9789073259386​


Januari 2006


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners