Voor de provincie Gelderland onderzochten wij hoe kennis en expertise over de aanpak van ondermijnende criminaliteit op dit moment gedeeld wordt en wat hierin verbetermogelijkheden zijn. 

Het onderzoek laat zien dat er binnen Gelderland en heel Nederland veel (praktische) kennis over de aanpak van ondermijnende criminaliteit voorhanden is. Tegelijkertijd komt naar voren dat er zoveel informatie en expertise beschikbaar is, dat het soms moeilijk is hierin ‘de weg te vinden’. Er is daarom behoefte aan overzicht en structuur in het aanbod, een soort Gouden Gids waarin staat welke kennis en expertise waar te krijgen is – in Gelderland, maar mogelijk ook daarbuiten.

Hoewel meer overzicht in de reeds beschikbare informatie een verbeterpunt betreft, ligt de prioriteit van gemeenten daar meestal niet. Het meest hebben gemeenten namelijk behoefte aan meer slagkracht: capaciteit, ‘handen aan het bed’.


Opdrachtgever
Provincie Gelderland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen


Met medewerking van
Kyra van den Akker en Jasmijn de Boer


Januari 2023


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners