Op verzoek van het ministerie van BZK brachten wij in beeld wat de overheid kan inzetten om ambtenaren te stimuleren om agressie en geweld van burgers te melden en registreren. Het rapport bevat kansrijke en inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de overheid. Hiernaast worden verschillende organisatiemodellen besproken, met de voor- en nadelen ervan.


Meer informatie
Veilige publieke dienstverlening (externe link)
Kennisbank Openbaar Bestuur (externe link)


Opdrachtgever
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Auteurs
Jolijn Broekhuizen
Shanna Mehlbaum
Kyra van den Akker
Jasmijn de Boer


Mei 2023


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners