Het is van belang dat gemeenten meer weerbaar tegen ondermijnende processen worden. Op verzoek van het ministerie van BZK tekende ik met het Verwey-Jonker Instituut hier 7 handreikingen over op. Deze handreikingen komen uit de praktijk van een tiental gemeenten, die deelnemen aan de Leerkring Lokaal Weerbaar. ​Opdrachtgever
Ministerie van BZK​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Roos de Wildt en Hans Boutellier​


ISBN
9789083048239​


januari 2020


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners