Het is van belang dat gemeenten meer weerbaar tegen ondermijnende processen worden. Op verzoek van het ministerie van BZK tekende ik met het Verwey-Jonker Instituut hier 9 handreikingen over op. Deze handreikingen komen uit de praktijk van een tiental gemeenten, die deelnemen aan de Leerkring Lokaal Weerbaar. Opdrachtgever
Ministerie van BZK


Auteurs
Drs. Jolijn Broekhuizen
Dr. Roos de Wildt
Amella Mesic, MSc


ISBN
9789083048253​


mei 2021


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners