Gezien de ontwikkelingen rond het moslimfundamentalisme wil de Gemeente Amsterdam onderzoek laten uitvoeren, met name naar de rekrutering voor de radicale islam. Door de Gemeente is aan Bureau Driessen gevraagd in een eerste aanzet een aantal voorstellen voor onderzoek te formuleren.  Er is daartoe een verkennende studie uitgevoerd naar moslimradicalisme aan de hand van literatuur, internet en gesprekken met deskundigen. Op basis van die verkenning is deze notitie opgesteld.


Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam​


Auteurs
Frans Driessen en Jolijn Broekhuizen ​


Januari 2005


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners