O+S heeft een spanningenindex ontwikkeld om per buurt te laten zien in hoeverre sprake is van spanningen tussen bevolkingsgroepen. Deze factsheet presenteert de meest actueel beschikbare gegevens uit 2013 en de ontwikkeling tussen 2011 en 2013. De spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam zijn redelijk stabiel tussen 2011 en 2013. In de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Zuid vond een (lichte) afname plaats en in Noord een lichte toename. Kijkend naar achtergrondkenmerken blijkt dat Antilliaanse, laag opgeleide en mannelijke Amsterdammers relatief vaak spanningen in de buurt ervaren.


Opdrachtgever
Opdrachtgever Directie Openbare Orde en Veiligheid gemeente Amsterdam


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Josca Boers​


Mei 2014


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners