In een grootschalig onderzoek in twintig Amsterdamse buurten is vastgesteld welke factoren spanningen in buurten kunnen aanwakkeren of juist voorkomen. Daaruit blijkt dat vooral in buurten waar sprake is van een cumulatie van risicofactoren spanningen kunnen ontstaan. In dit artikel bespreek ik met Ron wat dat betekent voor mogelijke oplossingsrichtingen.


Auteurs
Ron van Wonderen & Jolijn Broekhuizen


December 2012


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners