Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) heeft in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar vertrouwen en spanningen in Amsterdamse buurten: 'Samenleven met verschillen'. Bureau Onderzoek en Statistiek enquêteerde 4.563 bewoners, het Verwey-Jonker Instituut heeft een groot aantal verdiepende gesprekken gevoerd met professionals en bewoners.


Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen en Ron van Wonderen ​


Februari 2012


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners