Op verzoek van RIEC Amsterdam-Amstelland onderzochten wij hoe integriteitstoetsing het beste ingezet kan worden in transformatiegebieden. In dit document delen wij de zes aanbevelingen die wij op basis van dit onderzoek formuleerden.


Opdrachtgever
RIEC Amsterdam-Amstelland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen


Met medewerking van
Marjet Vermeij


2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners