Deze evaluatie laat zien hoe de gemeente Amersfoort in de periode 2020-2022 het Integrale Veiligheidsprogramma heeft uitgevoerd. Het gaat in op de uitgevoerde activiteiten op de deelthema’s Weerbaarheid en ondermijning, Zorg en veiligheid en Digitale weerbaarheid. Hiernaast beschrijft het rapport in hoeverre betrokkenen ervaren dat de gestelde doelstellingen behaald zijn. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor het toekomstige IVP van de gemeente Amersfoort.


Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort


Auteurs
Jolijn Broekhuizen
M.m.v. Suzanne Ekhart, Kyra van den Akker en Sarah Boskamp


2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners